Disclaimer

De volgende pagina's bevatten informatie, inclusief reclame en het Prospectus, betreffende het vrijwillig en voorwaardelijk openbaar bod in contanten door Xior Student Housing NV ("Xior") op (i) alle aandelen die niet reeds in het bezit zijn van Xior (noch waartoe zij een bindende overeenkomst heeft gesloten) en uitgegeven zijn, en (ii) de 42 converteerbare obligaties die werden uitgegeven door Quares Student Housing NV (“Quares Student Housing”) (het “Bod”). De Nederlandstalige versie van het Prospectus (inclusief samenvatting) werd op 7 december 2021 goedgekeurd door de FSMA overeenkomstig artikel 19, § 3 van de Overnamewet.De goedkeuring van het Prospectus door de FSMA mag niet worden beschouwd als aanprijzing van het Bod. De huidige aandeelhouders en obligatiehouders van Quares Student Housing dienen, voordat zij een beslissing nemen om al dan niet in te gaan op het Bod, het volledige Prospectus te lezen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met het Bod volledig te begrijpen. Op basis van toepasselijke regels van effectenrecht mag deze informatie niet worden geraadpleegd door personen die in bepaalde landen verblijven. Gelieve uit het menu het land te kiezen waarin u verblijft